973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Permís AM

Ciclomotor amb marxes i sense marxes (automàtic)

Autoritza a Conduir:

  • Aquest permís permet conduir amb seguretat i eficàcia ciclomotors fins 50cc, ja siguin de dues o tres rodes com quadricicles lleugers (cotxes sense carnet).
  • Si t’examines amb un vehicle amb canvi de marxes automàtic, només podràs conduir vehicles d’aquesta condició, si t’examines amb un vehicle de canvi de marxes manual, podràs conduir vehicles amb canvi manual i automàtics.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o residència
  • Tenir més de 15 anys

Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

  • 1 Examen Específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%.
  • 1 Examen de Destresa (pista) on l’alumne ha de fer una ziga-zaga entre galons a velocitat reduïda i circular sobre una franja d’amplada limitada:

Documentació necessària per anar a examen:

  • 2 fotografies de mida carnet.
  • 1 fotocòpia del DNI o NIE.
  • Revisió mèdica (Expedit per Centres autoritzats per DGT)

* La documentació s’haurà d’aportar com a mínim, 15 dies abans d’anar a el primer examen.