973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Permís A2

Motocicleta amb marxes

Autoritza a Conduir:

  • Autoritza a conduir motocicletes amb o sense sidecar, amb una potència màxima de 35 kW (47,2cv) i tots els vehicles autoritzats a conduir amb el permís AM i A1 i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o residència
  • Tenir més de 18 anys

Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

  • 1 Examen Teòric (comuna) de 30 preguntes relacionades amb la normativa de la circulació i seguretat vial amb un màxim d’errors d’un 10%. (Exempt en cas de posseir el Permís A1 o B).
  • 1 Examen Específic de 20 preguntes especifiques de motocicletes amb un màxim d’errors d’un 10%.
  • 1 Examen Destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle.
  • 1 Examen Circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

* Les motocicletes que superin el doble de la potència permesa no podran ser limitades.

** En cas d’estar en possessió de el permís A1 no serà necessari realitzar la part teòrica ni la part específica. Si l’alumne fa més de dos anys que està en possessió de l’permís A1 només haurà de fer l’examen de circulació.

Documentació necessària per anar a examen:

  • 2 fotografies de mida carnet.
  • 1 fotocòpia de l’DNI o NIE.
  • Revisió mèdica (Expedit per Centres autoritzats per DGT)

* La documentació s’haurà d’aportar com a mínim, 15 dies abans d’anar a el primer examen.

Skip to content