973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Permís LVA

Vehicles Agrícoles

Autoritza a Conduir:

  • Autoritza a conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts on la seva massa o dimensions màximes autoritzades no excedeixi els límits establerts per als vehicles ordinaris o on la velocitat màxima no excedeixi de 45Km / h.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o residència
  • Tenir més de 16 anys

Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

  • 1 Examen Teòric Específic de 20 preguntes amb un màxim d’errors d’un 10%.
  • 1 Examen Destresa (pista) on l’alumne ha de demostrar que té habilitats amb el vehicle.
  • 1 Examen Circulació on l’alumne ha de circular per les vies públiques obertes a la circulació.

Documentació necessària per anar a examen:

  • 2 fotografies de mida carnet.
  • 1 fotocòpia del DNI o NIE.
  • Revisió mèdica (Expedit per Centres autoritzats per DGT)

* La documentació s’haurà d’aportar com a mínim, 15 dies abans d’anar a el primer examen.

Skip to content