973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

CAP Inicial Mercaderies

CAP Inicial Mercaderies

Obtenció CAP Mercaderies

Habilita a Conduir:

  • El CAP és un certificat d’aptitud professional que es requereix amb caràcter obligatori als conductors de mercaderies i viatgers.
  • Té validesa a tota la Unió Europea.
  • Resten exemptes de fer el CAP Inicial de Mercaderies, aquelles persones que van obtenir el permís C abans de l’11/9/2009 que han d’acreditar el seu permís CAP realitzant directament el curs CAP Continu.

* Si no disposes de l’Permís C, sol·licita pressupost i imparteix els 2 cursos de forma paral·lela.

Requisits:

 • Permís de Conduir en vigor.

Quines proves hauré de superar per obtenir el Certificat d’Aptitud Professional?

 • 140 hores Presencials de curs. * Totes les classes són d’Assistència obligatòria.
 • Examen (Test de 100 preguntes):
  • Resposta correcta = 1 punt
  • Resposta Incorrecta = -0,5 punts
  • Pregunta Sense Respondre = 0 punts.

  * La puntuació mínima per aprovar és de 50 punts.

Bonificacions:

 • Els cursos poden ser bonificats per la Fundació Tripartita sempre que l’alumne sigui assalariat.

Documentació necessària per anar a examen:

 • 1 fotocòpia del DNI o NIE.
 • Fotocòpia de l’Permís de Conduir.
 • 1 Foto de Carnet.
Skip to content