973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

Permís A

Motocicletes amb marxes

Autoritza a Conduir:

 • Permet conduir qualsevol tipus de motocicleta independentment de la cilindrada i potència fiscal.
 • També equival a tenir els permisos AM, A1, A2 i vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

Requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o residència
 • Tenir més de 20 anys
 • Estar en possessió de el permís A2 amb una antiguitat mínima de 2 anys

Quines proves hauré de superar per obtenir el permís?

No hi ha examen, serà el director de l’autoescola qui autoritzarà que ha realitzat la formació i és apte per a la circulació.

La formació per a l’obtenció de l’permís A consisteix:

 • Formació Teòrica: 3 hores de classes
 • Formació Pràctica: 6 hores de classes (4 hores en circuit tancat i 2 hores en circuit obert)

Documentació necessària per anar a examen:

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • 1 fotocòpia de l’DNI o NIE.
 • 1 fotocòpia de l’Permís de Conduir.
 • Revisió mèdica (Expedit per Centres autoritzats per DGT)

* La documentació s’haurà d’aportar com a mínim, 15 dies abans d’anar a el primer examen.

Skip to content