973 216 915 / 663 771 470 (Lleida)
973 600 842 / 667 447 967 (Mollerussa)
973 321 253 / 645 498 266 (Bellpuig)

ADR Obtenció

ADR Obtenció

Bàsic i Cisternes

Autoritza a Transportar:

 • Bàsic: Aquest permís autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicle en forma de caixa, embalums a granel, excepte classe 1 (explosius) i classe 7 (radioactius).
 • Cisternes: Activa una Portar Tota classe de Matèries Perilloses en vehicles cisternes excepte classe 1 (explosius) i classe 7 (radioactius).

Requisits:

 • Disposar de l’permís B amb mínim, un any d’antiguitat.

Quines proves hauré de superar per obtenir l’autorització?

 • Bàsic: 18 hores + extinció incendis + primers auxilis
 • Cisternes: 9 hores
 • Examen:
  • Bàsic: 30 Preguntes / 10% Errades
  • Cisternes: 20 Preguntes / 10% Errades

Bonificacions:

 • Els cursos poden ser bonificats per la Fundació Tripartita sempre que l’alumne sigui assalariat.

Documentació necessària per anar a examen:

 • 1 fotocòpia del DNI o NIE.
 • Fotocòpia de l’Permís de Conduir.
 • 2 Foto de Carnet.

* La documentació s’haurà d’aportar com a mínim, 15 dies abans d’anar a l’examen.

Ves al contingut